Bestuur van de coöperatie

 

Voorzitter John Bakker

Ik woon nu 30 jaar in Hasselt en al jaren ben geïnteresseerd in het onderwerp duurzaamheid en energietransitie. Vanuit mijn eigen projectenbureau begeleid ik projecten op het gebied van innovatie en verduurzaming in het bedrijfsleven. Als vrijwilliger bij de energiecoöperatie zet ik me er graag voor in dat alle inwoners en kleine bedrijven in Zwartewaterland kunnen profiteren van verduurzaming en lokaal opgewekte groene energie. De afgelopen jaren heb ik mijn eigen huis beter laten isoleren en zonnepanelen laten plaatsen waarmee ik nu ook mijn elektrische auto kan opladen. Ik merk dat verduurzamen samen kan gaan met geld besparen, comfort en het gevoel goed bezig te zijn. Dat gun elke Zwartewaterlander. Vandaar mijn inzet als voorzitter van Energiek Zwartewaterland. Want Zwartewaterland een stukje groener maken, dat doen we samen.

Penningmeester  Cees Selles:

In 1999 ben ik in Zwartsluis komen wonen en actief in ZwartsluisVeilig, GenemuidenVeilig en Buurkracht Zwartsluis. Sinds 2018 ben ik ook betrokken bij Energiek Zwartewaterland. Immers onze Gemeente moet de komende 20 a 30 jaar energie- en CO2 neutraal worden. Een grote opgave waar ik graag deelgenoot van wil zijn. Ik ben door de Buurkracht projecten van nabij betrokken bij de inwoners en zijn/haar woning met informatie en advies over energie besparen en zonnepanelen in buurt gerichte acties.

 

Secretaris Bertil Hoentjen

In 1989 ben ik in Zwartsluis komen wonen. Ik ben hier vooral gaan wonen om de natuur en de rustige omgeving. Ik heb ongeveer 20 jaar geleden een studie Milieukunde gedaan. Deze studie heeft mij bewust gemaakt: wij verkwanselen al jaren lang onze eigen omgeving. Zure regen, broeikaseffect, aantasting ozonlaag en fosfaten in het  afvalwater zijn hier trieste voorbeelden.van. Ik ben blij dat nu  veel mensen met mij zeggen: “Het is genoeg,  stop met vervuilen! “
Energiek Zwartewaterland geeft mij de mogelijkheid om zelf actief een bijdrage te leveren.

 

projectleider Cees Würsten

Al lange tijd ben ik geïnteresseerd in duurzaamheid. Besef van goed rentmeesterschap speelt daarin een grote rol maar ook de middelen en techniek boeien mij uitermate. Als projectleider bij de Coöperatie Energiek Zwartewaterland heb ik een goede mogelijkheid om de omschakeling naar een beter klimaat aan te jagen. Thuis hebben we ook de nodige maatregelen genomen. In de loop van de jaren hebben we het huis geïsoleerd en zonnepanelen geplaatst. Onlangs hebben we een warmte pomp geïnstalleerd naast de gas-CV ketel, de zogenaamde hybride warmtepomp. En mooi dat het samen kan gaan met een financieel voordeel

 

Ambassadeur Arie Speksnijder

Ik woon bijna 40 jaar in Genemuiden en vanaf 1986 actief in de plaatselijke politiek. Eerst als raadslid en de laatste 5 jaar als wethouder. En altijd hebben zaken als bijbels rentmeesterschap, sober energiegebruik en zorg voor het milieu bij mij hoge prioriteit gehad. Vandaar dat ik me altijd sterk heb gemaakt om dat in het gemeentelijk beleid , maar ook persoonlijk, vorm en inhoud te geven. Als voormalig wethouder voor onder meer duurzaamheid stond ik van harte achter de oprichting en de doelstellingen van Energiek Zwartewaterland en na mijn wethouderschap wil ik mij als gewoon burger hiervoor blijven inzetten. Ik hoop en verwacht dat velen met mij hier de schouders onder willen zetten. Want meedoen betaald zich dubbel en dwars uit… In velerlei opzichten!