Wat is de  Postcoderoosregeling?

De Regeling Verlaagd Tarief (= verlaging energiebelasting) is de officiële naam van wat we in de volksmond ook wel een postcoderoos project genoemd. De overheid heeft dit systeem ontwikkeld voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen. U kunt dan lid worden van onze coöperatie. De coöperatie plaatst op het dak van bijvoorbeeld een fabriek de  zonnepanelen.  Vervolgens kunt u, als lid, met participaties deelnemen in dit project.

De opgewekte energie wordt geleverd aan het energiebedrijf. Als u deelneemt aan de Regeling Verlaagd Tarief hoeft u voor de opgewekte stroom, die u via de coöperatie afneemt, over maximaal 10.000 kWh geen energiebelasting te betalen.

 

Welke postcodes doen er mee in Zwartewaterland?

Wij hebben bij de belastingdienst geregeld dat alle inwoners in Zwartewaterland mee kunnen doen aan de Postcoderoos projecten van Energiek Zwartewaterland.  Het contract met de belasting geldt voor 15 jaar.

Wat brengt het op?

Het is ons streven om het complete energie verbruik van een deelnemer duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Dat is beter voor het milieu en is het de opdracht van het rijk dat elke gemeente energie neutraal wordt.  De overheid heeft daarvoor  een financieel model ontwikkeld: u hoeft 15 jaar lang geen energiebelasting te betalen over de afgenomen energie waarvoor u participaties heeft in het Postcoderoos Project.

 

Mogen kleine ondernemers of instellingen mee doen?

Ondernemers opgelet! De regeling is opgezet voor kleinverbruikers,  u moet  dus ook voor wat betreft verbruik en aansluiting hierop zijn afgestemd. Dit betekent een normale aansluiting van  maximaal 3×80 A en een verbruik tot maximaal 10.000 kWh. Een vereniging met een clubhuis of een ondernemer met een kantoor kan vaak ook meeprofiteren..

 

 

Wat blijft er aan de strijkstok hangen?

Onze coöperatie bestaat uitsluitend vrijwilligers. We zijn een non-profit organisatie. 
Onze leden hebben het voordeel dat ze over de afgenomen elektriciteit geen energiebelasting betalen, voor zover zij daar participaties voor hebben afgenomen.

Kan de overheid tussentijds stoppen met de regeling?

Nee, de belastingdienst heeft een bindende afspraak (contract) gemaakt  met onze  coöperatie om 15 jaar lang  de energiebelasting terug te geven.

Mogen huurders mee doen?

Jazeker, huurders mogen mee doen mits u zelf de stroomrekening betaald dmv een eigen stroommeter. Dus als u uw  huur betaalt inclusief de stroom aan de huurbaas, kun u helaas niet meedoen.

Mag ik meedoen als ik al zonnepanelen heb?

Ja u mag meedoen. U kunt energiebelasting terug krijgen over het gedeelte van uw stroom die u inkoopt van uw eigen energie maatschappij, boven op het gedeelte wat u zelf produceert met uw zonnepanelen. 

Loop ik ook financiële risico’s?

U loopt nauwelijks financiële risico’s. Het is een belasting  constructie die door de overheid is ontwikkeld. Een verhoging of verlaging van de energie belasting  veroorzaakt wel een wijziging van uw rendement. 

Wie is de eigenaar van de zonnepanelen?

De zonnepanelen zijn door de coöperatie aangeschaft en in eigendom. De coöperatie is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en reperatie van de installatie. De coöperatie heeft afspraken gemaakt met fabrikanten over prestaties en garanties. De coöperatie verzekert de installatie voor calamiteiten als storm, bliksem inslag en brand.

De eigenaar van het dak, waar op de panelen, liggen gaat failliet. En dan?

De coöperatie heeft het eigendom van de panelen geregeld met een notarieel  opstalrecht. Bij een executie blijft de installatie ons eigendom.

Heeft de coöperatie maatregelen genomen tegen witwaspraktijken?

De banken controleren tegenwoordig op witwaspraktijken (CDD  custumer due diligense). Een postcoderoos project is niet aantrekkelijk om geld mee wit te wassen. Men kan immers maximaal  tot  het eigen energieverbruik bij de fiscus de belastingen op energie terugkrijgen. De certificaten zijn niet vrij verhandelbaar. Alle betaling worden giraal verwerkt en zijn dus traceerbaar.