Met jouw maatschappelijke inzet naar meer groene èn lokale energie.

Voor lokale energie initiatieven is een grote rol is weggelegd in de nieuwe energievoorziening. We willen met zijn allen in 2050 energieneutraal en aardgasloos zijn. Dat betekent fossiele brandstoffen inwisselen voor hernieuwbare energie zoals zon- en windenergie en duurzaam gas. Alle daken vol leggen met zonnepanelen. De gemeente wil daarbij voorrang geven aan energiecoöperaties zoals wij. We willen niet langer dat het geld dat we aan energie uitgeven naar de Poetins en de grote energiemaatschappijen gaat. We willen niet alleen de lasten, zoals nu in Groningen, maar ook de lusten. Lokale inkomsten uit lokaal eigendom. Niet alleen voor rijk maar ook voor arm. Met onze twee projecten bewijzen we in het klein dat het kan! Maar dat kunnen we niet alleen met ons bestuur van 3 personen en een technisch ondersteuner. We zoeken inwoners en ondernemers die hieraan bij willen dragen. Naast leden, donateurs en dakeigenaren nu vooral vrijwilligers die hun talenten en contacten willen inzetten. We hebben vele talenten nodig om ons burgerinitiatief op een hoger plan te brengen. Op het gebied van bestuur, communicatie, financiën, organisatie, projecten, administratie en nog meer. Iedereen heeft talenten en daar kun je bij onze beweging iets goeds mee doen. Joint the club! Doe mee als vrijwilliger.

Doe mee Met lokale synergie
naar groene energie!