Kleinschalige energieprojecten,
met grootse ambities
Met lokale
synergie
naar
groene energie!

Een energieneutraal Zwartewaterland. Het is onze diepgewortelde wens. Onze groene stip op de door CO2 vertroebelde horizon. Hoe wij daar aan bijdragen? Door de handen ineen te slaan. Door als collectief te investeren in grote aantallen zonnepanelen op beschikbare bedrijfsdaken in Zwartewaterland. Kortom, door met lokale synergie te gaan voor 100% groene energie.

Energiek Zwartewaterland

Postcoderoos-projecten Sámen naar lokaal eigendom

We initiëren zogeheten Postcoderoos-projecten. Mensen met een Zwartewaterlandse postcode (en net daarbuiten) investeren via de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) gezamenlijk in duurzame energie. We werken hiervoor samen met bedrijven of organisaties in onze gemeente, die hun daken (deels) beschikbaar stellen voor zonnepanelen.

Als lid van onze non-profit organisatie investeer je eenmalig in één of meerdere van deze zonnepanelen. Daarmee draag je dus bij aan lokale opwekking van groene energie én maak je onderdeel uit van een gedreven duurzaamheidscollectief. Ook ontvang je 15 jaar lang een gegarandeerd rendement (circa 6%) uit ons ‘lokaal eigendom’.

Energiek Zwartewaterland

Geen woorden, maar groene daden Sámenwerking met Greenchoice

Energiek Zwartewaterland is geen groene lobbyclub, die de publieke opinie probeert te beïnvloeden. Dat neemt niet weg dat we mensen op een pragmatische manier willen inspireren, informeren en hulp bieden bij het verduurzamen van hun leefomgeving. Onder meer door mee te werken aan voorlichtingsbijeenkomsten (van de gemeente). Maar ook door mensen voordelig groene energie aan te bieden via onze partner Greenchoice.

Maar het liefst laten wij onze lokale initiatieven spreken. We tonen daarmee aan dat lokale groene energieopwekking en -verkoop écht mogelijk is. Sinds onze oprichting in 2018 initieerden we twee Postcoderoos-projecten in Zwartewaterland, met in totaal ruim 350 zonnepanelen en 36 participanten.

Energiek Zwartewaterland

Draag je groene steentje bij Van pioniersclub naar het begin van een groene beweging

Zowel het aantal projecten als participanten breiden we in de toekomst graag verder uit. Zoals het planten van een zaadje, dat in de komende decennia uitgroeit tot een krachtige en wijdvertakte boom. Van die boom maken straks ook grotere projecten als windmolens, zonnevelden en smart grids onderdeel uit. Om dat mogelijk te maken zoekt Energiek Zwartewaterland versterking, zodat we kunnen toewerken naar een verdere professionalisering. Doe je mee aan onze groene beweging?

Energiek Zwartewaterland
Samen groen, samendoen!

Ontmoet het bestuur

Energiek Zwartewaterland wordt gerund door een bevlogen club Zwartewaterlanders. Samen zetten we ons in voor een ‘green coalition of the willing’. Om het begin van een verschil te maken, op weg naar een energieneutraal Zwartewaterland én Nederland.

John Bakker - Voorzitter

John Bakker

Voorzitter
Cees Selles - Penningmeester

Cees Selles

Penningmeester
Bertil Hoentjen - Secretaris

Bertil Hoentjen

Secretaris

Downloads

Op weg naar 100% groene
én lokale energie

Doe mee Met lokale synergie
naar groene energie!