Doe mee Sámen naar lokaal eigendom

Wij zoeken Zwartewaterlanders met een groen hart. Mensen die graag willen bijdragen aan lokaal opgewekte groene energie. Maar ook vrijwilligers die zich voor ons energiecollectief willen inzetten of ons als crowdfunder willen ondersteunen. En daarnaast bedrijven of organisaties die dakruimte ter beschikking willen stellen voor plaatsing van zonnepanelen. Kortom, doe mee:

Energiek Zwartewaterland

Kleinschalige energieprojecten,
met grootse ambities.

Als lid van ons lokale energiecollectief…

…werk je sámen aan meer groene energie in jouw gemeente

bespaar je indirect op jouw eigen energiekosten

…help je de CO2-uitstoot op aarde te beperken

…draag je bij aan minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

…lever je vanaf 10 euro per jaar al een bijdrage aan lokale groene energie

Samen groen, samendoen Werk aan meer groene energie in jouw gemeente

Als lid/deelnemer Sámen met inwoners naar lokale en groene energie

Je woont in een huurhuis, appartement, monumentaal pand of een woning met een ongunstige zonligging. Of je tornt liever niet aan het specifieke karakter van jouw woning. Lang niet iedereen kan óf wil zonnepanelen op zijn dak leggen. Tegelijkertijd kan de wens groot zijn om een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland. Energiek Zwartewaterland biedt jou die mogelijkheid. Doe, net als circa 40 andere Zwartewaterlanders, met ons mee!

Energiek Zwartewaterland

Als vrijwilliger Sámen met lokaal talent naar uitbreiding van onze diensten

Energiek Zwartewaterland drijft geheel op vrijwilligers. Mensen bij wie groene energie door de aderen stroomt. Om in de toekomst nieuwe projecten te kunnen blijven initiëren, breiden we ons team graag verder uit. Ook voor verdere professionalisering en het opstarten van andersoortige energieprojecten zijn wij continu op zoek naar talent. Versterk jij ons team?

Energiek Zwartewaterland

Als dakeigenaar Sámen met bedrijven / organisaties naar gedeelde daken

Grote, lege daken met een ideale zonligging. Zwartewaterland telt er een flink aantal. Graag zien wij een groot deel ervan gevuld met zonnepanelen. Daarom zoeken wij de samenwerking met dakeigenaren: bedrijven of organisaties die onze lokale energiecoöperatie een groen hart toedragen. Je krijgt daarvoor een mooie financiële vergoeding én draagt zo duurzaam bij aan jouw omgeving.

Energiek Zwartewaterland

Als crowdfunder Sámen met donateurs naar meer groene en lokale energie

Wil je niet als lid deelnemen aan onze energieprojecten, maar wél graag groene en lokale energieopwekking stimuleren? Dat kan! De drempel is laag om Energiek Zwartewaterland als crowdfunder te ondersteunen. Dat is al mogelijk vanaf 10 euro per jaar. Als donateur blijf je op de hoogte van al onze groene activiteiten, zodat je ziet wat er met jouw donatie gebeurt.

Energiek Zwartewaterland

Meer weten over Energiek Zwartewaterland? Bekijk de veelgestelde vragen!

Heb je een vraag over Energiek Zwartewaterland? Of over de Postcoderoos? Bekijk of het antwoord tussen de veelgestelde vragen staat.

Hoe gaat Energiek Zwartewaterland te werk?

Energiek Zwartewaterland heeft als missie om zo veel mogelijk energie in onze gemeente groen én lokaal op te wekken. Iedereen in Zwartewaterland (en vlak daarbuiten) die geen zonnepanelen op zijn dak kan of wil leggen, mag deelnemen aan onze zonnestroomprojecten. Daarvoor zoeken wij de samenwerking met bedrijven of organisaties die hun dak ter beschikking willen stellen voor onze gezamenlijke zonnepanelen.

Leden van onze lokale energiecoöperatie kunnen hierin participeren en krijgen subsidie uitbetaald via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.

Hoe werkt de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)?

Energiek Zwartewaterland werkt met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), die op 1 april 2021 de oude Regeling Verlaagd Tarief (RVT) verving. De SCE is een exploitatiesubsidie. Dit houdt in dat we voor onze zonnestroomprojecten subsidie ontvangen per opgewekte kWh.

Dit wordt bij aanvang vastgelegd in een basisbedrag, dat minimaal nodig is om ons project rendabel te maken (inclusief investeringen en exploitatie). Dit bedrag krijgen we gegarandeerd 15 jaar uitgekeerd. Het wordt nog wel jaarlijks verrekend met een correctiebedrag, dat gekoppeld is aan de marktwaarde van energie in het betreffende jaar. Energiek Zwartewaterland verdeelt de subsidie vervolgens onder zijn leden, afgestemd op het aantal afgenomen zonnepanelen.

Meer weten over de SCE? Kijk op de site van Hier Opgewekt.

Wat houdt de oude postcoderoosregeling (RVT) in?

Tot 1 april 2021 gold de oude Regeling Verlaagd Tarief (RVT), ook wel bekend als de postcoderegeling. De eerste twee zonnestroomprojecten van Energiek Zwartewaterland lopen via deze regeling. Daarvoor zochten we de samenwerking met bedrijven die hun daken ter beschikking stelden voor zonnepanelen.

Deelnemers aan deze projecten (leden van onze coöperatie) hoeven 15 jaar geen energiebelasting te betalen over de hoeveelheid stroom die zij met deze zonnepanelen opwekken (maximaal verbruik: 10.000 kWh). De opgewekte groene stroom verkopen wij aan een energieleverancier.

Kan ik meedoen aan de projecten van Energiek Zwartewaterland?

Voor zowel de oude Regeling Verlaagd Tarief als de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking geldt de postcoderoos. Ben je woonachtig in onze postcoderoos? Deze bestaat uit de postcodes 7954, 8034, 8035, 8043, 8061, 8064, 8281, 8291 en 8294. Dan kun je meedoen aan onze energieprojecten. Graag zelfs!

In de praktijk houdt dit in dat iedere inwoner van Zwartewaterland lid kan worden van Energiek Zwartewaterland. Maar ook mensen net buiten de gemeentegrenzen, die wonen binnen onze postcoderoos, kunnen meedoen.

Wat brengt het op?

Het is ons streven om het complete energieverbruik van een deelnemer duurzaam en lokaal op te wekken. Dat is beter voor het milieu en draagt stap voor stap bij aan een energieneutraal Zwartewaterland. Als deelnemer maak je een mooi rendement, doordat je meeprofiteert van de verkochte stroom, subsidie of (in de oude regeling) belastingvoordeel.

Kan ik als kleine ondernemer of instelling meedoen?

Onze energieprojecten zijn gericht op kleinverbruikers. Dit houdt in: een normale aansluiting van maximaal 3×80 A en een verbruik tot maximaal 10.000 kWh. Een vereniging met een clubhuis of een ondernemer met een kantoor kan in de meeste gevallen dus ook meedoen.

Wat blijft er aan de strijkstok hangen?

Niets! Onze non-profit energiecoöperatie bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die niet betaald krijgen voor hun inzet. Wij worden ‘rijk’ van de wetenschap dat we bijdragen aan een zo energieneutraal mogelijk Zwartewaterland.

Kan de overheid tussentijds stoppen met de regeling?

Nee, de Belastingdienst heeft voor de oude RVT een bindende afspraak (contract) gemaakt met onze coöperatie om 15 jaar lang de energiebelasting terug te geven. Ook voor de nieuwe SCE geldt dat we gegarandeerd 15 jaar lang het van tevoren vastgestelde basisbedrag ontvangen minus het correctiebedrag.

Mag ik als huurder meedoen?

Dat kan! Als huurder kun je meedoen mits je zelf de stroomrekening betaalt via een eigen stroommeter. Maakt jouw stroomverbruik een vast onderdeel uit van het bedrag dat je aan woninghuur betaalt? Dan kun je helaas niet meedoen.

Mag ik meedoen als ik al zonnepanelen heb?

Jazeker, ook dan mag je meedoen!

Loop ik financiële risico’s als lid van Energiek Zwartewaterland?

Je loopt nauwelijks financiële risico’s. De oude RVT is een belastingconstructie die door de overheid is ontwikkeld. Deze is voor 15 jaar gegarandeerd. Een verhoging of verlaging van de energiebelasting veroorzaakt wel een wijziging van je rendement.

Ook voor de nieuwe SCE gelden nauwelijks risico’s. Bij aanvang wordt namelijk een basisbedrag vastgesteld, dat we 15 jaar lang gegarandeerd krijgen uitbetaald als subsidie. Dit wordt nog wel verrekend met een jaarlijks correctiebedrag. Maar de subsidiegever legt geld bij wanneer onze productie van duurzame energie meer kost dan opbrengt.

Wie is de eigenaar van de zonnepanelen?

De zonnepanelen zijn door Energiek Zwartewaterland aangeschaft en in ons eigendom. We zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de installatie. De coöperatie heeft afspraken gemaakt met fabrikanten over prestaties en garanties. We verzekeren de installatie voor calamiteiten als storm, blikseminslag en brand.

De dakeigenaar van onze zonnepanelen gaat failliet. Wat nu?

De coöperatie heeft het eigendom van de panelen geregeld met een notarieel opstalrecht. Bij een executie blijft de installatie ons eigendom. En moet de nieuwe pandeigenaar meewerken aan het opstalrecht.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem contact op

Opgewekt naar meer groene
én lokale energie

Doe mee Met lokale synergie
naar groene energie!